Werken in Frankrijk - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Medische verklaring voor werken in Frankrijk
Elke werknemer die in Frankrijk aan de slag gaat per 1 januari 2017 verplicht een medische verklaring op zak te hebben. De medische verklaring is 1 van de 6 punten waarop een wet gericht op modernisering van de arbeidsgeneeskunde, verplichtingen opwerpt, maar de enige waar u als Nederlandse werkgever direct mee te maken hebt indien u werknemers tijdelijk laat werken in Frankrijk.
Medische keuring
De wet is bedoeld om gezondheid van werknemers beter te monitoren, werkzaamheden aan te passen indien nodig en zo uitval te voorkomen. Elke werknemer die in Frankrijk werkzaamheden uitvoert, ongeacht leeftijd of beroepsgroep, dient periodiek (minimaal elke 5 jaar) een medische keuring te ondergaan bij een bedrijfsarts (geen specialist of andere instantie, enkel de bedrijfsarts mag dit doen!) met als doel de verenigbaarheid van de gezondheid van de werknemer met zijn functie vast te stellen. Hierop volgt de uitgifte van een medische verklaring waarin gebruikelijk 2 soorten formuleringen worden gebruikt:

  • Apte à son poste / au travail = geschikt voor zijn functie
  • Apte avec restrictions = geschikt met beperkingen

Deze laatste formulering kan de bedrijfsarts gebruiken om, indien nodig, de nodige aanpassingen (op te benoemen. Deze beperkingen kunnen bepaalde taken (zware lasten dragen, voertuig rijden), specifieke werksituaties omvatten (werken op hoogte, werken in krappe ruimtes, nachtwerk) of blootstelling aan beroepsrisico's (chemische stoffen, trillingen enz.).

De werknemer dient de medische verklaring te kunnen tonen bij controle op de werkplek in Frankrijk. Het niet naleven van deze verplichting levert een boete op van € 2000,- per werknemer.

De aanpak van de medische keuring is gedeeltelijk te vergelijken met die van het Preventief Medisch Onderzoek zoals we dat in Nederland kennen. Met dien verstande dat u als werkgever in Nederland verplicht bent een PMO aan te bieden, maar de werknemer niet verplicht is deze te ondergaan. Daarnaast is de rapportage van een PMO niet voldoende voor de Franse autoriteiten.

Expatkeuring
Een expatkeuring wordt afgenomen door een bedrijfsarts en bestaat uit een:
  • Medische vragenlijst
  • Oogonderzoek (5 meter, 40 en 60 centimeter)
  • Gehooronderzoek
  • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
  • Longfunctieonderzoek
  • Lichamelijk onderzoek
  • Urinestick
De expatkeuring kan zo nodig worden aangepast op specifieke functie/taakeisen.

Aansluitend wordt een schriftelijke verklaring van goed- of afkeuring afgegeven, of een verklaring met beperkingen (goedgekeurd onder de voorwaarde van….). Deze verklaringen wordt in het Frans opgesteld.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud