De verzuimsoftware - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
De volledige verzuimapplicatie
Westland ARBO maakt voor haar klanten gebruik van de Track Portal van Track Software. De Track Portal is de webbased verzuimmanagement module waarmee persoonsdossiers worden beheerd. Deze digitale dossiers bevatten uiteenlopende gegevens: van gespreksnotities tot UWV-formulieren.

Naast alle wettelijk verplichte (Poortwachter) acties, bewaakt het programma proactief de afgesproken tijdslijnen en signaleringen. Dit wordt bewerkstelligd door taken en e-mail berichten aan te maken voor de dossierfunctionarissen.

Alle beschikbare informatie is gebruikers gebonden beveiligd. De doordachte autorisatie van gebruikers, maakt het de interne medewerkers, personeelsadviseur of HR-manager, gemakkelijk om samen aan dossiervorming te werken met externe deskundigen. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts of POB. Het systeem kan door flexibele koppelingsmogelijkheden met de meeste personeels- en salarissystemen worden verbonden.

Verzuimrapportages
In Track Portal wordt voor iedere werknemer afzonderlijk zijn of haar verzuimstatistieken berekend. Op de registratie van een werknemer bevindt zich een tabblad ‘verzuimstatistiek’ dat het individuele verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de gemiddelde duur van de afgesloten verzuimgevallen toont.

Voor het presenteren van statistische gegevens gebruiken we Excel. Daartoe worden de verzuimgegevens van een organisatie of voor groepen werknemers door het programma overgedragen naar Excel. De in Excel getoonde resultaten zijn altijd weer te herleiden tot de afzonderlijk samenstellende cijfers van de individuele werknemers.
Adres
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud