Taakdelegatie van de praktijkonbdersteuner bedrijfsarts - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Taakdelegatie praktijkondersteuner bedrijfsarts
De praktijkondersteuner bedrijfsarts, afgekort POB, ondersteunt de bedrijfsarts bij de dienstverlening die de bedrijfsarts aan werknemers en werkgevers biedt. Dit wordt taakdelegatie genoemd. De bedrijfsarts werkt samen met de praktijkondersteuner bedrijfsarts om zo meer tijd over te houden voor complexe vraagstukken en preventie. Doordat de praktijkondersteuner bedrijfsarts beschikbaar is, kan de dienstverlening aan werknemers en werkgevers sneller en laagdrempeliger worden uitgevoerd.
Wat doet de praktijkondersteuner bedrijfsarts?
De praktijkondersteuner bedrijfsarts voert deeltaken uit namens en in opdracht van de bedrijfsarts uit. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt intensief samen de bedrijfsarts. Deeltaken van de bedrijfsarts die de praktijkondersteuner bedrijfsarts kan uitvoeren zijn:
 • verzuimbegeleiding
 • preventief spreekuur
 • werkplekbezoek of overleg
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO)
Welke activiteiten worden niet gedelegeerd aan de praktijkondersteuner bedrijfsarts?
 • spreekuur bedrijfsarts uiterlijk zes weken na aanvang verzuim
 • probleemanalyse opstellen (documentatie bij 6 weken ziekteverzuim)
 • actueel oordeel en Medisch deel van re-integratieverslag opstellen
 • FML opstellen
 • lichamelijk onderzoek verrichten
 • informatie opvragen bij de behandelaar, opstellen machtiging en vragen
 • verwijzen voor nader medisch onderzoek of behandeling
Deeltaken bij verzuimbegeleiding
De praktijkondersteuner bedrijfsarts zal veelal de eerste gesprekken voeren met de medewerker na een ziekmelding. Soms zijn werkhervattingsafspraken mogelijk. Als de afwezigheid van het werk langer gaat duren is inschakeling van de bedrijfsarts nodig. Nadat de bedrijfsarts de medewerker heeft gesproken, kan de bedrijfsarts de praktijkondersteuner bedrijfsarts vragen de eerstvolgende gesprekken met de medewerker uit te voeren. De bedrijfsarts blijft inzage houden in het volledige dossier en voert de regie over de sociaal - medische begeleiding.
Deeltaken bij een preventief spreekuur
De praktijkondersteuner bedrijfsarts kan met toestemming van de medewerker een preventief gesprek hebben op verzoek van de medewerker. De bedrijfsarts blijft inzage houden in het volledige dossier en voert de regie over advisering en begeleiding.
Deeltaken op de werkplek of het bedrijf
De praktijkondersteuner bedrijfsarts kan in opdracht van de bedrijfsarts deeltaken uitvoeren in het kader van verzuimbegeleiding en preventie op de werkplek. Zo mag de praktijkondersteuner bedrijfsarts overleggen met leidinggevenden of HR in het kader van verzuimbegeleiding en preventie.
Deeltaken bij de uitvoering van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Soms kan de bedrijfsarts een praktijkondersteuner bedrijfsarts vragen deeltaken uit te voeren bij een PAGO of PMO onderzoek.
Toegang tot de bedrijfsarts
De medewerker houdt altijd de mogelijkheid om een afspraak te laten plannen bij de bedrijfsarts als de afspraak bij de praktijkondersteuner bedrijfsarts op dat moment niet volstaat.
Omgang met gezondheidsgegevens
De praktijkondersteuner bedrijfsarts gaat zorgvuldig om met gezondheidsgegevens. Deze professional bespreekt met de medewerker gezondheids- en andere gegevens en registreert de gesprekgegevens in een afgeschermd dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de bedrijfsarts en waarnemende collega’s.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud