PMO Spuitlicentie - Westland ARBO

Snel naar
0174 23 77 03

Ons Easy PMO wordt uitgevoerd op uw locatie,voldoet aan de Arbowet,start met een online vragenlijst,combineert een HealthCheck,sluit af met het adviesgesprek,is gunstig geprijst.

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Spuitlicentie keuring
Het werken met bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Natuurlijk hebben uw werknemers in de opleiding spuitlicentie geleerd om verantwoord om te gaan met die risico's. Maar of alle maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende effectief zijn is moeilijk te beoordelen.
De arbowet verplicht u preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. In de CAO is afgesproken dat werknemers die regelmatig gewasbeschermingsmiddlen toepassen zelfs twee maal per jaar een medisch onderzoek kunnen aanvragen. De MPS-SQ heeft ook die eisen en verplicht zelfs bloedonderzoek.    
Westland ARBO heeft een passende keuring die de gezondheidsrisico's van het regelmatig werken met bestrijdingsmiddelen onderzoekt. De keuring bestaat uit:
Vragenlijst onderzoek
Een Spuitlicentie keuring start met een online vragenlijst met vragen over de gezonheid van de deelnemer. Maar ook items als veiligheid en welzijn komen aan bod.
Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek wordt een medisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan het werken met bestrijdingsmiddelen in de kas. Daarnaast is er ook aandacht voor de (on)gezonde leefstijl. De deelnemer wordt een spiegel voorgehouden en ontvangt adviezen en tips om de eigen gezondheid te verbeteren.
Het onderzoek bestaande uit:
 • meten van lengte, gewicht, BMI, bloeddruk
 • conditiemeting middels de Chester steptest
 • longfunctiemeting
 • uitgebreid bloedonderzoek:
  • algeheel bloedbeeld
  • leverfunctie
  • nierfunctie
  • cholinesterase
 • urineonderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts
De Spuitlicentie keuring kan bij voldoende deelnemers op uw locatie worden uitgevoerd.
Wilt u meer weten over het Spuitlicentie keuring? Neem contact op via 0174-237703 of gebruik het contactformulier.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud