PMO Spuitlicentie - Westland ARBO

Snel naar
0174 23 77 03

Ons Easy PMO wordt uitgevoerd op uw locatie,voldoet aan de Arbowet,start met een online vragenlijst,combineert een HealthCheck,sluit af met het adviesgesprek,is gunstig geprijst.

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
PMO Spuitlicentie
Het werken met bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Natuurlijk hebben uw werknemers in de opleiding spuitlicentie geleerd om verantwoord om te gaan met die risico's. Maar of alle maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende effectief zijn is moeilijk te beoordelen.

De arbowet verplicht u preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. In de CAO is afgesproken dat werknemers die regelmatig gewasbeschermingsmiddlen toepassen zelfs twee maal per jaar een PMO kunnen aanvragen.  

Westland ARBO heeft een passend PMO samengesteld dat onderzoek doet naar de gezondheidsrisico's. Deelname aan het PMO geschied op basis van vrijwilligheid met als doel voor u en uw werknemers:
 • preventie van verzuim en gezondheidsschade door vroegtijdig signaleren van de gezondheidsklachten;
 • profilering als een werkgever die aandacht heeft voor de gezondheid van zijn medewerkers;
 • en uiteraard: voldoen aan de CAO (art. 47, lid2) en Arbowet (art. 18) verplichting om een PMO aan te bieden.

Vragenlijst onderzoek
Een PMO Spuitlicentie start met een online vragenlijst met vragen over de gezonheid van de deelnemer. Maar ook items als veiligheid en zijn welzijn komen aan bod.

Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek wordt een medisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan het werken met bestrijdingsmiddelen in de kas. Daarnaast is er ook aandacht voor de (on)gezonde leefstijl. De deelnemer wordt een spiegel voorgehouden en ontvangt adviezen en tips om de eigen gezondheid te verbeteren.

Het onderzoek bestaande uit:
 • HealthCheck:
  • lengte, gewicht, BMI
  • percentage vet en spiermassa, visceraal vetniveau en basaal metabolisme
  • bloedruk
 • conditiemeting Chester steptest
 • longfunctiemeting
 • uitgebreid bloedonderzoek:
  • algeheel bloedbeeld
  • leverfunctie
  • nierfunctie
 • urineonderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts (optioneel)

Het PMO Spuitlicentie wordt vanaf 4 deelnemers op uw locatie uitgevoerd. Bij minder deelenemrs wordt dit op onze locatie in Naaldwijk uitgevoerd.

Wilt u meer weten over het PMO Spuitlicentie? Neem contact op via 0174-237703 of gebruik het contactformulier.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud