Rijbewijskeuring C/D/E - Westland ARBO

Snel naar
Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail
info@westland-arbo.nl
Route
Keuringen
Rijbewijskeuring C/D/E

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs C (vrachtwagens) of D (autobussen) aanvraagt of het huidige rijbewijs (BE, C of D) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Een rijbewijskeuring dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerde bedrijfsarts.

Voor een rijbewijskeuring is het noodzakelijk vast te stellen dat er geen aandoeningen zijn die de veiligheid van het wegverkeer in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van een vragenlijst van het CBR, een lichamelijk onderzoek, onderzoek van het gezichtsvermogen en bloed- en/of urineonderzoek wordt de geschiktheid bepaald.

De geldigheid van het ‘groot rijbewijs’ is voor Nederland 5 jaar. Dit betekent dat chauffeurs van bus of vrachtwagen, ongeacht hun leeftijd, om de vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan.

Medibuspas
De medibuspas is per 1 januari 2015 komen te vervallen, maar de 5 jaarlijkse keuring voor chauffeurs blijft verplicht. Als u bij ons gekeurd wordt en u valt onder de CAO van het Besloten Busvervoer, dan ontvangt u direct een geneeskundige verklaring.

Met de geneeskundige verklaring verklaart de arboarts dat de houd(st)er "geen lichamelijke of geestelijke afwijkingen heeft die hem/haar zouden kunnen beletten een autobus naar behoren te besturen en dat hij/zij beschikt over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen".

De geneeskundige verklaring is geldig tot maximaal vijf jaar na datum afgifte. De verklaring moet worden ondertekend door de arts en de houd(st)er.

Benodigdheden
  • Eigen verklaring CDE (digitaal aan te vragen bij Gemeentehuis of CBR)
  • Identiteitsbewijs
  • Eventuele medicijnen
  • Bril of lenzen (incl. lenzenvloeistof)

Kosten
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 70,– (BTW-vrij)
Adres
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Terug naar de inhoud