Providerboog - Westland ARBO

Snel naar
0174 23 77 03
Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
De providerboog
Wanneer de werkgever, de werknemer en/of Westland ARBO van mening zijn dat aanvullende interventies nodig zijn om de inzetbaarheid van de medewerker te bevorderen, kan een beroep worden gedaan op de zgn. providerboog.  Een providerboog is een groep zorgvuldig geselecteerde organisaties die één of enkele van onderstaande interventies op het gebied van arbozorg/personeelszorg kunnen uitvoeren. Het gaat om interventies op het gebied van bijvoorbeeld psychische problematiek, lichamelijke klachten of 2e spoor re-integratie.

Westland ARBO heeft met geselecteerde regionale en landelijke providers afspraken gemaakt. Stuk voor stuk door ons geselecteerd op ruime ervaring, kwaliteit en klantgerichtheid. Een willekeurig door u of door de medewerker gekozen hulpverlener, bijv. de psycholoog in de buurt, zal in het algemeen minder genegen zijn te communiceren met de werkgever en de arbodienst. Sturing wordt dan veel moeilijker. Bovendien wordt het er niet makkelijker op, zo niet onmogelijk, greep te krijgen en te houden op de kwaliteit van de dienstverlening.


Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud