Preventief Medisch Onderzoek - Westland ARBO

Snel naar
Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Preventie
Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Volgens de Arbo-wet heeft een werknemer recht op een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), ook wel bekend als Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Het belang van dit onderzoek is het zo vroeg mogelijk ontdekken van eventuele gezondheidsproblemen, zodat tijdige behandeling vaak mogelijk is. Met een PMO van Westland ARBO voldoet u niet alleen aan die verplichting; u krijgt een goed beeld van de gezondheid van uw bedrijf.

  • Hoe is het gesteld met de vitaliteit van de mensen?
  • Zijn er problemen op een specifieke afdeling?
  • Zijn mijn werknemers nog wel gemotiveerd?

Allemaal vragen waarop een PMO u antwoord geeft.  De inhoud moet wel passen bij de omvang, de branche en de aard van uw bedrijf. Daarom heeft Westland ARBO voor u altijd een passende maatwerk oplossing. Gewoon bij u op het bedrijf uitgevoerd. Ontdek de mogelijkheden voor uw personeel.

De inzet van Westland ARBO kan naast de dienstverlening van uw huidige arbodienstverlener. Medewerkers ervaren het als zeer prettig dat het PMO door een externe partij wordt verricht, zodat men er zeker van is dat de medische gegevens niet in het dossier van de bedrijfsarts worden opgenomen.

Met een Easy PMO van Westland ARBO voldoet u niet alleen aan die verplichting; u krijgt een goed beeld van de gezondheid van uw bedrijf. Het Easy PMO combineert een vragenlijst met een medisch onderzoek. Er wordt niet uitsluitend gekeken naar werk gerelateerde gezondheidsproblemen. Ook de leefstijl van de wordt onderzocht. Die krijgt dan adviezen hoe hij gezond oud kan worden. Voor u betekent dat een duurzaam inzetbare medewerker die minder verzuimt.

Vragenlijst onderzoek
Een Easy PMO start het vragenlijst onderzoek.  In de vragenlijst wordt gevraagd naar de beleving van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. De deelnemer kan de vragenlijsten invullen via het internet of via een papieren vragenlijst.

Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek wordt een HealthCheck uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan een (on)gezonde leefstijl. De deelnemer wordt een spiegel voorgehouden en ontvangt adviezen en tips om de eigen gezondheid te verbeteren.

Afhankelijk van de vastgestelde risico’s in de RIE is een Easy PMO uit te breiden met extra medische onderzoeken. Dat kan op indicatie (alleen bij klachten) of screenend (alle deelnemers).

Rapportage
Iedere deelnemer krijgt direct een overzichtelijke, persoonlijke rapport van de HealthCheck. De deelnemer krijgt persoonlijke aanknopingspunten om de leefstijl te verbeteren. Een onderzoek gaat op die manier ook leven in de organisatie.

Met een groepsrapport krijgt u een prima beeld hoe het gesteld is binnen het bedrijf. Het rapport kan u helpen een duurzaam personeelsbeleid te toetsen of te vormen.

Informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Adres
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Terug naar de inhoud