PMO Spuitlicentie - Westland ARBO

Snel naar
0174 23 77 03
Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
PAGO Spuitlicentie
Het werken met bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Natuurlijk hebben uw werknemers in de opleiding spuitlicentie geleerd om verantwoord om te gaan met die risico's. Maar of alle maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende effectief zijn is moeilijk te beoordelen.
De arbowet verplicht werkgevers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. In de CAO is afgesproken dat werknemers die regelmatig gewasbeschermingsmiddlen toepassen zelfs twee maal per jaar een medisch onderzoek kunnen aanvragen. De MPS-SQ heeft ook die eisen en verplicht zelfs bloedonderzoek.    
Westland ARBO heeft een passende PAGO die de gezondheidsrisico's van het regelmatig werken met bestrijdingsmiddelen onderzoekt. De PAGO bestaat uit:
Vragenlijst onderzoek
Het PAGO start met een online vragenlijst met vragen over de lichamelijke en mentale gezondheid van de deelnemer.
Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek wordt een medisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan het werken met bestrijdingsmiddelen in de kas.
Het onderzoek bestaande uit:
 • meten van lengte, gewicht, BMI, bloeddruk
 • conditiemeting middels de Chester steptest
 • longfunctiemeting
 • visusmeting
 • uitgebreid bloedonderzoek:
  • algeheel bloedbeeld
  • leverfunctie
  • nierfunctie
  • cholinesterase
 • urineonderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts
De PAGO Spuitlicentie kan bij voldoende deelnemers op uw locatie worden uitgevoerd.
Wilt u meer weten over het PAGO Spuitlicentie? Neem contact op via 0174-237703 of gebruik het contactformulier.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud