Easy PMO Vitaal - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Het EasyPMO Vitaal
Volgens de Arbo-wet heeft een werknemer recht op een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), ook wel bekend als Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Het belang van dit onderzoek is het zo vroeg mogelijk ontdekken van eventuele gezondheidsproblemen, zodat tijdige behandeling vaak mogelijk is. Met een PMO van Westland ARBO voldoet u niet alleen aan die verplichting; u krijgt een goed beeld van de gezondheid van uw bedrijf.

Met een Easy PMO Vitaal van Westland ARBO voldoet u niet alleen aan die verplichting; u krijgt een goed beeld van de gezondheid van uw bedrijf. Het Easy PMO Vitaal combineert een vragenlijst met een medisch onderzoek. Er wordt niet uitsluitend gekeken naar werk gerelateerde gezondheidsproblemen. Ook de leefstijl van de deelnemer wordt onderzocht. Die krijgt dan adviezen hoe hij gezond oud kan worden. Voor u betekent dat een duurzaam inzetbare medewerker die minder verzuimt.

Vier varianten
Op basis van onze jarenlange ervaring met Preventief Medisch Onderzoek (PAGO/PMO) en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)-onderzoek, hebben wij vier veel gebruikte varianten.

Variant 1 is speciaal voor kantoormedewerkers,
Variant 2 is voor medewerkers met overwegend fysieke arbeid (productiemedewerkers),
Variant 3 is voor productiemedewerkers die te maken hebben met risico’s als lawaai en chemische stoffen.
Variant 4 betreft het verdiepende PSA onderzoek. Deze variant geeft een goed beeld van de PSA-aspecten (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) en de gevolgen daarvan (stress, uitval) op de medewerkers. Deze variant kan worden ingezet voor alle soorten functies.

* De module PSA bevat vragen uit de VBBA PSA, Gevolgen werkdruk en werkstress en Ongewenste omgangsvormen.

Vragenlijst onderzoek
Een Easy PMO Vitaal start het online vragenlijst onderzoek dat uitgevoerd wordt in samenwerking met SKB. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de beleving van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. De deelnemer kan de vragenlijsten invullen via het internet.
De deelnemers die worden uitgenodigd, ontvangen na het invullen van de vragenlijst een eigen persoonlijk adviesrapport met verbeteradviezen en handige tips. In het persoonlijk adviesrapport worden de persoonlijke scores teruggekoppeld naar de medewerker. Met smileys of staafdiagrammen wordt het resultaat visueel weergegeven. De teksten roepen medewerkers op om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek kan een HealthCheck uitgevoerd worden. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan een (on)gezonde leefstijl. De deelnemer wordt een spiegel voorgehouden en ontvangt adviezen en tips om de eigen gezondheid te verbeteren. Iedere deelnemer krijgt direct een overzichtelijke, persoonlijke HealthCheck rapport.
Afhankelijk van de vastgestelde risico’s in de RIE is een Easy PMO Vitaal uit te breiden met extra medische onderzoeken. Dat kan op indicatie (alleen bij klachten) of screenend (alle deelnemers).

Klik hier voor een voorbeeld van de verschillende onderzoeken.

Groepanalyse
Wilt u inzicht in de resultaten van bijvoorbeeld een team medewerkers of van de totale organisatie, dan is dat mogelijk. Met een groepsrapport krijgt u een prima beeld hoe het gesteld is binnen het bedrijf. Daarbij hanteren we een bij uw branche gerichte benchmark om te kunnen vergelijken. Het rapport kan u helpen een duurzaam personeelsbeleid te toetsen of te vormen.

Informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud