Easy PMO Vitaal - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Het EasyPMO Vitaal
Met een Easy PMO Vitaal van Westland ARBO voldoet u niet alleen aan de wettelijke PAGO verplichting; u krijgt een goed beeld van de gezondheid van uw bedrijf. Het Easy PMO Vitaal combineert een vragenlijst met een medisch onderzoek. Er wordt niet uitsluitend gekeken naar werk gerelateerde gezondheidsproblemen. Ook de leefstijl van de deelnemer wordt onderzocht. Die krijgt dan adviezen hoe hij gezond oud kan worden. Voor u betekent dat een duurzaam inzetbare medewerker die minder verzuimt.
Vier varianten
Op basis van onze jarenlange ervaring met Preventief Medisch Onderzoek (PAGO/PMO) hebben wij vier veel gebruikte varianten:
  • variant 1 geeft een goed beeld van de PSA-aspecten (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) en de gevolgen daarvan (stress, uitval) op de medewerkers. Deze variant kan worden ingezet voor alle soorten functies.
  • variant 2 is voor kantoormedewerkers.
  • variant 3 is voor medewerkers met overwegend fysieke arbeid (productiemedewerkers).
  • variant 4 is voor productiemedewerkers die te maken hebben met risico’s als lawaai en chemische stoffen.
Vragenlijst onderzoek
Een Easy PMO Vitaal start het online vragenlijst onderzoek dat uitgevoerd wordt in samenwerking met SKB. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de beleving van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. De deelnemer kan de vragenlijsten invullen via het internet.
De deelnemers die worden uitgenodigd, ontvangen na het invullen van de vragenlijst een eigen persoonlijk adviesrapport met verbeteradviezen en handige tips. In het persoonlijk adviesrapport worden de persoonlijke scores teruggekoppeld naar de medewerker. Met smileys of staafdiagrammen wordt het resultaat visueel weergegeven. De teksten roepen medewerkers op om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek kan een HealthCheck uitgevoerd worden. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan een (on)gezonde leefstijl. De deelnemer wordt een spiegel voorgehouden en ontvangt adviezen en tips om de eigen gezondheid te verbeteren. Iedere deelnemer krijgt direct een overzichtelijke, persoonlijke HealthCheck rapport.
Afhankelijk van de vastgestelde risico’s in de RIE is een Easy PMO Vitaal uit te breiden met extra medische onderzoeken. Dat kan op indicatie (alleen bij klachten) of screenend (alle deelnemers).

Klik hier voor een voorbeeld van de verschillende onderzoeken.
Eenvoudig van resultaat naar actie
In de praktijk merken we een grote bereidwilligheid van medewerkers en leidinggevenden om met de resultaten uit het medewerkersonderzoek aan de slag te gaan. Maar de realiteit is ook dat dit moet gebeuren naast een volle agenda met andere activiteiten en verplichtingen. Hoe zet je de resultaten nou eenvoudig om in concrete verbeteracties? En hoe kom je écht in dialoog met elkaar over de thema's die beter kunnen? Onze interactieve verbetertool TeamUP biedt de oplossing.
Wat verhoogt de vitaliteit?
In het samenhang-overzicht zie je welke verbetermaatregelen het meest effectief zijn om de vitaliteit van medewerkers te verhogen. De onderwerpen met het grootste bolletje hebben het meeste effect op de vitaliteit van de medewerkers.


Plan van aanpak
Met TeamUP gaat het team of de afdeling aan de slag met de onderzoekresultaten, bijvoorbeeld in een werkoverleg. Door samen door de resultaten te “scrollen”, zie je gelijk op welk thema het team goed of slecht scoort. Vervolgens selecteer je de onderwerpen waar je mee aan de slag wilt. TeamUP neemt deze automatisch op in het plan van aanpak. Bovendien geeft de tool suggesties hoe je op elk geselecteerd thema kan verbeteren.
Details bekijk je alleen als het team dat belangrijk vindt.


Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud