Easy PMO Basis - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Het EasyPMO Basis
Het Easy PMO Basis combineert een vragenlijstonderzoek met een HealthCheck. Op deze manier wordt niet uitsluitend gekeken naar werk gerelateerde gezondheidsproblemen. Ook de leefstijl van de medewerker wordt onderzocht. Die krijgt dan adviezen hoe hij gezond oud kan worden. Voor u betekent dat een duurzaam inzetbare medewerker die minder verzuimt.
 
Vragenlijst onderzoek
De basis van het PMO wordt gevormd door het vragenlijst onderzoek. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de beleving van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. De deelnemer kan de vragenlijsten invullen via het internet of via een papieren vragenlijst.

Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek wordt door de verpleegkundige een HealthCheck uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan een (on)gezonde leefstijl. De deelnemer wordt een spiegel voorgehouden en ontvangt adviezen en tips om de eigen gezondheid te verbeteren.
De HealthCheck bestaat uit:
• het meten van de lengte en gewicht om de BMI te bepalen;
• het meten van de buikomvang;
• een lichaamsanalyse voor het meten van de lengte, gewicht, buikomvang, vetpercentage, de spiermassa en het basaalmetabolisme;
• het meten van de bloeddruk;
• een vingerprik om het cholesterol en bloedsuiker te meten, en
• een longfunctietest om de longleeftijd en COPD (rokerslongen) te bepalen.
Afhankelijk van de vastgestelde risico’s in de RI&E is het Easy PMO optioneel uit te breiden met onderstaande medische onderzoeken. Dat kan op indicatie (alleen bij klachten) of screenend (alle deelnemers).
Optionele aanvullende onderzoeken zijn bijvoorbeeld:
• beeldscherm oogonderzoek  
• gehoortest (toon audiogram);
• conditietest (Chester steptest).
Rapportage
Met het Easy PMO Basis krijgt de deelnemer direct een overzichtelijke, persoonlijke rapport van de HealthCheck. Een onderzoek gaat op die manier leven in de organisatie, wat de deelname en het draagvlak bevordert. De deelnemer krijgt persoonlijke aanknopingspunten om zijn of haar leefstijl te verbeteren. Dat helpt een cultuuromslag te maken doordat het een gezonde leefstijl bespreekbaar maakt in de organisatie.
Met een groepsrapport krijgt u een prima beeld hoe het gesteld is binnen het bedrijf. Uw resultaten worden vergeleken met de cijfers van landelijk werkend Nederland of meer specifiek gericht vergeleken met uw sector (NEA 2020). Het rapport kan u helpen uw personeels- of gezondheidsmanagement beleid te toetsen of te vormen. Het spreekt voor zich dat de individuele resultaten niet zichtbaar zijn in deze rapportage. Om de anonimiteit te waarborgen hanteren we voor totaal-, groeps- en/of deelrapportages een minimale groepsgrootte van 10 deelnemers.

De bovenstaande onderzoeken worden bij voldoende deelnemers (minimaal 6) op uw locatie uitgevoerd.

De inhoud van het Easy PMO Basis is passend voor een groot deel van de werknemers in diverse branches. Maar soms worden aanvullende eisen gesteld aan het PMO op basis van de uitgevoerde RI&E of de wetgeving. In die gevallen biedt een Easy PMO Vitaal of Easy PMO Maatwerk van Westland ARBO uitkomst.    

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het Easy PMO Basis of de meer uitgebreide versies Easy PMO Vitaal of Easy PMO Maatwerk?
Neem dan contact via 0174-237703. Of mail naar info@westland-arbo.nl.   

Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud