Onze aanpak - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
De ontzorg aanpak
Met Westland ARBO Ontzorg kiest u voor een heldere persoonlijke aanpak om verzuim, en dus kosten, binnen uw bedrijf terug te dringen. Complete dienstverlening met de praktijkverpleegkundige bedrijfsarts, de POB, als regisseur (casemanager) van het verzuim. Met focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen. De bedrijfsarts wordt tijdig, maar niet onnodig ingezet, waardoor verzuimkosten voor uw bedrijf beheersbaar blijven.

De POB komt gewoon bij u op het bedrijf om het spreekuur te houden. Dat scheelt niet alleen veel  reistijd voor uw werknemers. De POB kan direct overleggen of afspraken maken met de leidinggevende. Hiermee weet een ieder waar hij of zij aan toe is.

Waaruit bestaat de verzuimbegeleiding?

  • Online ziekmelden
Zodra een werknemer zich ziek meldt, plaatst u de melding makkelijk in onze gebruikers vriendelijke verzuimportal. Hierdoor kunt u op ieder tijdstip uw ziek of herstel melding aan ons doorgeven.

  • Eerste diagnose
Binnen drie werkdagen na de ziekmelding bellen wij de werknemer. De POB stelt een telefonische diagnose. Op basis van het gesprek schakelt deze eventueel direct de juiste hulp in.

  • Spreekuur POB op het werk
Tijdens de spreekuren van de POB staat alles in het teken van werkhervatting. Het gesprek gaat in op de arbeidsomstandigheden van de werknemer, zijn belastbaarheid, het tempo van herstel en de mogelijkheid tot werkhervatting. De arts wordt verder in principe alleen ingezet op de verplichte momenten die genoemd zijn in de Wet verbetering poortwachter.

  • Probleemanalyse bij langdurig verzuim
Dreigt het verzuim toch langdurig te worden, dan stelt de bedrijfsarts (uiterlijk in de zesde verzuimweek) een probleemanalyse op. De probleemanalyse en het advies vormen de basis voor het plan van aanpak dat de POB samen met u en de werknemer opstellen.

  • Periodiek evalueren
De POB evalueert de voortgang van het traject regelmatig door middel van spreekuren. U blijft periodiek geĆÆnformeerd over de vorderingen op het gebied van de re-integratie van de werknemer. Als er voor de medewerker een interventie is ingezet, bewaakt de POB de voortgang van deze interventie.

  • Eerstejaars evaluatie
Aan het einde van het eerste ziektejaar vindt een evaluatie plaats, waarin de re-integratie-inspanningen van alle partijen van het afgelopen ziektejaar worden geƫvalueerd. Indien nodig stellen we op basis van de eerstejaars evaluatie het advies plan van aanpak bij.

  • Ondersteuning bij WIA aanvraag
Het re-integratiedossier vormt een basis voor het re-integratieverslag dat de werknemer bij een eventuele WIA aanvraag dient toe te voegen. Westland ARBO verzorgt voor dit re-integratieverslag het actueel oordeel, de medische informatie van de medewerker. De POB ondersteunt de werknemer bij de aanvraag.

Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud