Taakdelegatie door bedrijfsarts - Nieuwsberichten - Westland ARBO

Snel naar
Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:

Taakdelegatie door bedrijfsarts

Westland ARBO
Gepubliceerd door in Wetgeving ·
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert werkgevers strenger op het naleven van de regels rondom een ziekmelding.

Als werkgever mag u aan uw werknemer de volgende vragen stellen bij of tijdens een ziekmelding
- Wat is het telefoonnummer en verpleegadres?
- Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
- Wat zijn de lopende afspraken en werkzaamheden?
- Val jij als werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet?
- Houdt de ziekte verband met een arbeidsongeval?
- Is er sprake van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is?
- Wat zijn je arbeidsmogelijkheden?

U mag als werkgever niet informeren naar de medische achtergrond van het verzuim van uw werknemer. De praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) mogen dat wel. De bedrijfsartsen hebben een aantal taken aan hen gedelegeerd (verlengde armconstructie). Op die manier wordt sneller en efficiënter de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim duidelijk.

De bedrijfsarts heeft een aantal medische taken gedelegeerd aan de praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). Dit heet de zogenaamde taakdelegatie. Het doel is de bedrijfsarts te ontlasten in zijn takenpakket. De bedrijfs behoudt altijd de persoonlijke eindverantwoordelijkheid voor het werk van de POB in het kader van de verzuimbegeleiding. Onze gedelegeerde POB kan overleg voeren over zieke werknemers met de bedrijfsarts. De POB heeft een afgeronde verpleegkundige opleiding heeft een medisch beroepsgeheim.Geen commentaren

Adres
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Terug naar de inhoud