Aanpassing Arbowet 2017 - Nieuwsberichten - Westland ARBO

Snel naar
Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:

Aanpassing Arbowet 2017

Westland ARBO
Gepubliceerd door in Wetgeving ·
Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli 2017. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt.

Wat verandert er?
Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én het verbetert de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.
  • Open spreekuur - Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
  • Vrije toegang werkvloer - De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
  • Second opinion - Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid - De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker - De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
  • Basiscontract arbodienstverlening - Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Preventie centraal
De vernieuwde wet gaat per 1 juli aanstaande in. Wij hebben de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel op de voet gevolgd. In de visie van Westland ARBO staat preventie al centraal. Wij richten ons niet alleen op verzuim, maar ook op het verlagen van arbeidsrisico’s en het bevorderen van de gezondheid van werknemers. We handelen dus al in lijn met de vernieuwde wet.
Geen commentaren

Adres
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Terug naar de inhoud