Homepage - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:

Maatwerk ARBO-dienstverlening
voor elke branche.
Alles om werknemers
inzetbaar te houden.
Al 12 jaar een vaste waarde
voor werkgevers in het
Westland en omstreken.

Ontzorgen bij ziekteverzuim
Ziekteverzuim brengt naast druk en last op de werkvloer ook de nodige regelgeving en verslaglegging met zich mee. Overleggen met uw arbodienst is soms moeilijk en tijdrovend.
Bespaar tijd en geld door een externe casemanager in te schakelen. Hierdoor ontlast u uzelf en weet u zeker dat alles goed geregeld is.
De casemanager van Westland ARBO is de regiseur die al uw werkzaamheden rondom de verzuimprocessen uit handen neemt.
PAGO of PMO?

Met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kun je de gezondheid van werknemers bevorderen en beroepsziektes voorkomen. Op basis van de Arbowet ben je zelfs verplicht om een PAGO aan te bieden aan werknemers.
Let wel, een PAGO is anders dan het preventief medisch onderzoek (PMO), dat nog wel eens terugkomt in de RI&E. Toch worden het PAGO en PMO regelmatig met elkaar verward. Er zijn belangrijke verschillen.
Het Easy PMO Basis combineert een vragenlijstonderzoek met een HealthCheck. Op deze manier wordt niet uitsluitend gekeken naar werk gerelateerde gezondheidsproblemen. Ook de leefstijl van de medewerker wordt onderzocht. Die krijgt dan adviezen hoe hij gezond oud kan worden. Voor u betekent dat een duurzaam inzetbare medewerker die minder verzuimt.
Klik HIER voor meer informatie.
Rijbewijskeuring Vrachtwagen
Iedereen die voor het eerst een rijbewijs C (vrachtwagens) of D (autobussen) aanvraagt of het huidige rijbewijs (BE, C of D) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. De wachttijd bij het CBR is soms lang. Vraag de verlenging vóór het verlopen van uw rijbewijs tijdig aan via Mijn CBR.
Klik hier voor meer informatie.
PAGO Spuitlicentie
Het werken met gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Natuurlijk heeft u in de opleiding spuitlicentie geleerd om verantwoord om te gaan met die risico's. Maar of alle maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende effectief zijn is moeilijk te beoordelen.
Adres
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud