Homepage - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:

Maatwerk ARBO-dienstverlening
voor elke branche.
Alles om werknemers
inzetbaar te houden.
Al 14 jaar een vaste waarde
voor werkgevers in het
Westland en omstreken.

MKB Vertrouwenspersoon

In bijna elke organisatie komen ongewenste omgangsvormen voor. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat jouw organisatie maatregelen neemt om dit soort situaties te voorkomen.
Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee
aan een gezonde en veilige werkomgeving.
Online spreekuur via Teams

Vanaf heden zullen we voor onze online spreekuren gebruik maken van Microsoft Teams.  
Op een mobiele telefoon of een tablet heb je de Teams-app van Microsoft nodig. Deze is gratis te  downloaden uit de Play Store (Android) of de App Store (Apple).
Wil je geen app downloaden, dan kun je de link naar de meeting openen via een browser op je  computer (desktop of laptop). Teams werkt in iedere moderne browser: FireFox, Safari, Chrome, of Edge.

Het Easy PMO Vitaal combineert een vragenlijstonderzoek met een HealthCheck. Op deze manier wordt niet uitsluitend gekeken naar werk gerelateerde gezondheidsproblemen. Ook de leefstijl van de medewerker wordt onderzocht. Die krijgt dan adviezen hoe hij gezond oud kan worden. Voor u betekent dat een duurzaam inzetbare medewerker die minder verzuimt.
Klik HIER voor meer informatie.
PAGO of PMO?

Met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kun je de gezondheid van werknemers bevorderen en beroepsziektes voorkomen. Op basis van de Arbowet ben je zelfs verplicht om een PAGO aan te bieden aan werknemers.
Let wel, een PAGO is anders dan het preventief medisch onderzoek (PMO), dat nog wel eens terugkomt in de RI&E. Toch worden het PAGO en PMO regelmatig met elkaar verward. Er zijn belangrijke verschillen.
Ontzorgen bij ziekteverzuim

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever, vooral omdat de werkgever in principe het loon moet doorbetalen.
Wij bieden met het Westland ARBO Ontzorg abonnement een pro-actieve en deskundige aanpak van ziekteverzuim. Met een vaste praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). Deze komt gewoon bij u op het bedrijf om het spreekuur te houden. De POB kan direct overleggen of afspraken maken met de leidinggevende.

Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud